Commissioning

Commissioning is een gespecialiseerde vorm van controle, die door een onafhankelijke partij gedurende een project wordt uitgevoerd. Met commissioning bedoelen we het controleren of complexe installaties op verschillende punten in een project nog aan de eisen van de opdrachtgever voldoet. Het is essentieel dat dit gebeurd door een onafhankelijke partij die op geen enkele manier verantwoordelijk is voor het ontwerp en/of de realisatie.

Voordelen van commissioning

  • Geconstateerde gebreken en afwijkingen worden tijdig geconstateerd en kunnen dus snel worden opgelost.
  • De Commissioning Autoriteit (CA) heeft, juist vanwege de onafhankelijkheid, als enige taak het controleren van het proces.

Het nut van commissioning

In de praktijk blijkt dat 75% van de installaties bij oplevering niet voldoen aan de gestelde uitgangspunten. Veel voorkomende oorzaken zijn;

  • Het Pakket van Eisen (PvE) was niet duidelijk genoeg.
  • Er is in het ontwerp afgeweken van het PvE zonder dat dit met de opdrachtgever gecommuniceerd is.
  • Wijzigingen in het bouwkundig ontwerp zijn niet doorgegeven aan de installatieontwerper.
  • In de berekeningen en tekeningen zijn fouten gemaakt, die door een gebrek aan controle door niemand geconstateerd zijn.

Voorwaarden voor succesvolle commissioning

Om volledig te profiteren van de toegevoegde waarde van commissioning, dient aan onderstaande voorwaarden te worden voldaan:

  • De CA werkt in opdracht van de opdrachtgever en is onafhankelijk van ontwerp- en bouwpartijen.
  • De rechtspositie van de CA is duidelijk én onderschreven door alle betrokken partijen. Dit zodat alle bemerkingen van de CA worden opgevolgd.

MenRtech begeleidt het gehele traject van initiatief, ontwerp en uitvoering als onafhankelijk Commissioning Autoriteit voor opdrachtgevers.