Technisch advies

Uitgebreid technisch advies zorgt ervoor dat alle details van een project bekend zijn en wat de beste opties zijn. Bij MenRtech bestaat technisch advies uit de volgende onderdelen:

Pakket van Eisen (PvE)

Met een Pakket van Eisen definieer je een solide basis voor de evaluatie van jouw project. Je geeft de richting van de oplossing duidelijk weer en zorgt ervoor dat alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn. Bij een goed technisch advies mag een Pakket van Eisen niet ontbreken.

Voorontwerp (VO)

Een voorontwerp is de eerste versie van een technische realisatie van een installatie. MenRtech geeft advies en regelt de opzet en verdere realisatie van het voorontwerp.

Definitief ontwerp (DO)

Een definitief ontwerp is het vervolg van een goedgekeurd voorontwerp en geeft weer hoe een technische installatie gerealiseerd wordt. Ook hier geven wij advies en regelen we de opzet en realisatie van het ontwerp.

Uitvoeringsontwerp (UO)

Het uitvoeringsontwerp komt na het definitieve ontwerp en voor de werkvoorbereidingsfase. De uitvoeringstekeningen die hier gebruikt worden zijn definitieve tekeningen die onderaannemers duidelijk maken wat er gebouwd moet worden. Het uitvoeringsontwerp bestaat uit een grafisch gedeelte en een geschreven gedeelte. Dit geschreven deel noemen we ook wel het bestek.