Projectmanagement

Projectmanagement kan een tijdrovende bezigheid zijn waarbij op ieder detail gelet dient te worden. MenRtech heeft procedures opgesteld om jouw projecten efficiënt te managen. Natuurlijk is ieder project uniek, toch kunnen wij dankzij onze jarenlange ervaring de volgende fasen onderscheiden.

1. Offertefase

Offerteaanvragen worden vastgelegd met het MenRtech offerte aanvraagformulier. Als aanvrager spreek jij de aanvraag door met de verantwoordelijke projectmanager. Deze zorgt ervoor dat de offerte volgens gemaakte afspraken, inclusief relevante gegevens en beschrijving van de werkzaamheden, wordt opgesteld en ingediend.

2. Opdrachtfase

Aan MenRtech verstrekte opdrachten worden door de projectmanager administratief verwerkt. Iedere maand bespreken we de administratie met de belanghebbenden om eventuele afwijkingen tijdig te constateren.

3. Planningsfase

Opdrachten die aan MenRtech verstrekt zijn worden gepland met de verantwoordelijke(n). De opdrachten worden bovendien ingevoegd in de algehele planning van het project. De algehele planning bespreken we tijdens het werkoverleg. Komen er nieuwe inzichten naar voren dan passen we de planning aan. Zo blijven alle betrokkenen op de hoogte van de looptijden binnen het project.

4. Voorbereidingsfase

Een goede voorbereiding is het halve werk. Tijdens deze fase worden alle werkzaamheden door de projectmanager voorbereidt. De volgende werkzaamheden nemen we hierin mee.

  • Aanmaken van het projectbegeleidingsformulier en het opleverformulier
  • Het verzamelen van alle relevante gegevens
  • Het maken van het project werkpakket

5. Realisatiefase

In nauw overleg met de opdrachtgever realiseert de projectmanager alle in opdracht zijnde projecten. Bij het uitvoeren van multidisciplinaire werkzaamheden is de projectmanager tevens betrokken bij de werkbesprekingen. De realisatiefase vangt aan zodra er goedkeuring is voor het werkpakket. Alle te realiseren werkzaamheden voeren we in het Project uitvoeringspakket in, welke we ter goedkeuring aanbieden bij de opdrachtgever.

6. Opleverfase

Na afronding van alle werkzaamheden en wanneer alle testen zijn uitgevoerd, wordt het project opgeleverd. Deze fase begeleiden we door middel van het GMS Opleverformulier. Dit om aan te tonen dat het project alle fasen heeft doorlopen met minimaal een voldoende resultaat.

7. Facturatie

De facturatie vindt automatisch plaats conform de gemaakte afspraken. De projectmanager maakt hiervan melding tijdens de werkbesprekingen.

MenRtech beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van projectmanagement. Wij zorgen ervoor dat jouw project snel en efficiënt conform de gemaakte afspraken wordt opgeleverd.