Ingebruikname

MenRtech heeft de afgelopen jaren ervaren dat ingebruikname, of inbedrijfstelling, van automatiseringsprojecten niet altijd even goed gebeurd.

Meet- en regeltechnische projecten zijn vaak multidisciplinair. Meerdere partijen verrichten de ingebruikname van hun installaties, wanneer deze partijen onderling niet of nauwelijks communiceren dan ontstaan er grijze gebieden. Gevolg: de opdrachtgever krijgt een installatie welke niet functioneert zoals in het PvE en bestek is vastgelegd.

Wat MenRtech voor jou betekent op het gebied van ingebruikname

De inbedrijfsteller van MenRtech fungeert als spil in het project. Hij is vanaf het begin bij het project betrokken en legt de informatiestromen van alle partijen vast in een speciale map voor ingebruikname. Alle werkzaamheden, ook die door derden uitgevoerd worden en automatiseringswerkzaamheden, worden gemeenschappelijk gecoördineerd en gepland door de inbedrijfsteller.

Kernactiviteiten ingebruikname door MenRtech

Geen grijze gebieden maar een overzichtelijke lijst van activiteiten. Dit zijn de kernactiviteiten voor ingebruikname, verzorgd door MenRtech.

 1. Hardwaretest van de regelinstallaties
 2. Softwaretest per regelinstallatie
 3. Afstemming externe componenten
 4. Oplevering en instrueren
 5. Nazorg

Hardwaretest van de regelinstallaties

 • Controle van veldapparatuur (I/O check)
 • Controle van de regelkasten
 • Controle van de bekabeling

Softwaretest per regelinstallatie

 • Afnemen en testen van de software
 • Laden van de softwareprogrammatuur in de onderstations
 • Functionele test software-hardware
 • Parametreren

Afstemming externe componenten

Tijdens deze fase testen we de koppelingen van onderstaande installaties met de regelinstallatie en het gebouwbeheersysteem.

 • Brandbesturingsinstallaties
 • Toegangscontrole installaties
 • Beveiligingsinstallaties
 • Datacommunicatie veldbus
 • Gedynamiseerde beeldplaatjes GBS
 • Installatiefiles GBS

Oplevering en instrueren

Naar onze mening de enige manier om een ingebruikname succesvol af te ronden. Onderstaande zaken instrueren we uitvoerig aan alle gebruikers. 

 • Verzorgen van de instructie aan de opdrachtgever
 • Verzorgen van de overdracht naar de onderhoudspartij
 • Assisteren en ondersteunen van de onderhoudsmedewerkers
 • Overdragen van alle revisiegegevens

Nazorg

MenRtech stopt niet na de oplevering. Onderstaande werkzaamheden vallen onder de nazorg die wij onze klanten bieden.

 • Het op afstand bewaken van installaties (mits mogelijk)
 • Fijn inregelen van de installatie
 • Seizoensafhankelijk instellen van de parameters
 • Verhelpen van eventuele storingen aan de installatie

MenRtech zorgt ervoor dat jouw automatiseringsproject conform het PvE en het bestek in bedrijf wordt gesteld. Geen grijze gebieden maar helderheid voor alle betrokken partijen.